Верифоне холболтын тухай
Худалдаа эрхлэгчдээ тэдний хүсч буй хэрэглэгчийн сэтгэлд нийцэхэд туслан таатай байдлыг мэдрүүлээрэй.