Верифоне холболтын тухай
Худалдаа эрхлэгчдээ тэдний хүсч буй хэрэглэгчийн сэтгэлд нийцэхэд туслан таатай байдлыг мэдрүүлээрэй.

Ямар ч бизнест тохирно

Холболт нь худалдаа эрхлэгчдийг бизнесээ эрхлэн, тогтвортой явуулж, өргөжүүлэхэд тусалдаг юм. Дэвшилтэт төлбөрийн болон нууцлалын үйлчилгээ, төхөөрөмжийн ажиллах хугацааг нэмэгдүүлэх өмчийн удирдлагын хэрэгсэл, бизнесийн менежмент болон хэрэглэгчтэй шууд харьцах аппликейшн бүхий худалдаа эрхлэгчийн зах зээл, сүлжээний гарцын үйлчилгээ зэрэг хэрэгслүүдийг багтаасан. Ямар ч төрлийн худалдаа эрхлэгч байсан Холболт  хэсэгт амжилтанд хүрэхэд шаардлагатай бүх юм байдаг.

ТАНЫ БИЗНЕСИЙН ХЭРЭГЦЭЭНД ЗОРИУЛАН ХИЙГДЭВ.

Төлбөр болон нууцлал

Мэдээллийн нууцыг хадгалах талаар хариулт өгөх хэн ч байхгүй учраас Верифоне нь бүх худалдаа эрхлэгчдийн хэрэгцээнд тохирох нууцлалын хүрээний шийдлүүдийг санал болгодог.

Өмчийн менежер

Худалдаа эрхлэгч болон худалдан авагчид нь бүгдийг бүрэн багтаасан төхөөрөмжийн менежментийн хэрэгслээр төвлөрсөн нэг газраас бүх төхөөрөмжөө удирдан тусламж үзүүлж болно.

Худалдаа эрхлэгчдийн зах зээл

Бизнест тань ахиц гаргахад туслах бизнес менежментийн хэрэгсэл, болон хэрэглэгчтэй шууд харилцах аппликейшнээр төхөөрөмжөө тохируулаарай.

 

 

ВЕРИФОНЕ ХОЛБОЛТ

Худалдаа эрхлэгчдийн зах зээл

Нээлттэй аппликейшний системээр, худалдаа эрхлэгчид ПОС-д хувийн тохиргоо хийх болон шинэ боломжийн үүдийг нээхийн тулд олон төрлийн аппликейшнээс татан авч болно.
2019 © ММ Системс ХХК. All rights reserved.