Верицентр ПОС-ын менежмент
ПОС Удирдлага, Тохиргоо Оношилгоо, Бизнес Судалгаа

Верицентр Терминал Удирдлагын Систем нь цогц терминал удирдлагын систем бөгөөд танд үр ашигтай аргаар борлуулалт үйлчилгээний цэг /БҮЦ-ПОС/ терминалуудыг удирдах боломжоор хангана.

ПОС удирдлага

 • Борлуулалт  үйлчилгээний цэг терминалын үр ашигтай  удирдлага
 • Багц хэрэглэгч, тайлан сервер

Тохиргоо, оношилгоо

 • Аппликейшн загвар, терминал кластер
 • Алсын оношилгоо, алдаа засах
 • Таталт хийх
 • Автомат таталт хийх

Бизнес судалгаа

 • Хяналт
 • Мэдээлэл цуглуулах
 • Мэдээллийн сан
 • Аюулгүй байдал
 • Харилцаа, имэйл, зурвас
2019 © ММ Системс ХХК. All rights reserved.