Насос дээрх EMV стандарт-д IP холболтыг авчрах ухаалаг бөгөөд хялбар арга
Насос дээрх EMV стандарт

ВЕРИФОНИЙ ПАТЕНТЛАГДСАН ТЕХНОЛОГИ НЬ 

Ашиглахад хялбар

EMV стандарттай гүйлгээнд шаардлагатай харилцаа холбооны хурдыг нэмэгдүүлэхийн тулд хэрэглэж буй насосын утсаа ашиглаарай.

Шинэчлэхэд хялбар 

Шатахуун түгээгүүр дээр бизнесийн шаардлагын дагуу байнга өөрчилж болох динамик сурталчилгаа явуулаарай.

Одоо боломжтой

Насос дээрх EMV стандартын сүүлийн хугацаа 2020 оны 10 сард дуусахаас өмнө одоо суулгаарай.

 

2019 © ММ Системс ХХК. All rights reserved.