Классик

ТАНЫ БИЗНЕСИЙН ХЭРЭГЦЭЭНД ЗОРИУЛАН ХИЙГДСЭН

Дээд зэргийн нууцлал

Бүрэн төгс мэдээллийн нууцлалын шийдэл.

PCI-тай нийцтэй

Бүхэлдээ PCI-тай нийцдэг гэдэг нь та хамгаалалтад байна гэсэн үг юм.

Дэлгэрэнгүй тайлан

бизнесээ амжилттай авч явахын тулд бизнес мэдээг ашигла.

 

ТОЙМ

Олон процессорт хүрч ажиллах уян хатан чанартай, шууд хэрэглэхэд хялбар байдал


Классик төрлийн уян хатан загвар нь бүгдийг багтаасан шийдлийг бүрэн зөв суулгаж өгсөн тохиолдолд Верифоний төлбөрийн гарцаар дамжуулан худалдаа эрхлэгчдийг олон процессорт холбож өгдөг. Олон төрлийн төлбөрийн хэлбэрт зориулж өндөр хурдаар найдвартай гүйлгээ хийх платформд хандах хандалтыг худалдаа эрхлэгчдэд олгох төдийгүй Верифоний дэлгэрэнгүй тайлан болон бизнесийн мэдээллийн хэрэгслийг ашиглан бизнесийнхээ талаар чухал ойлголтыг авах болно.

 

Уян хатан бүгдийг багтаасан шийдэл нь төлбөр төлөлтийг хялбар болгоно.

Бүх Верифоний шийдэлтэй адил Классик төрөл нь EMV стандартаар албан ёсоор батлагдсан бөгөөд PCI – д нийцтэй, ПОС-оос гарах төлбөрийн логик асуудал, PCI болон PA-DSS стандартын хязгаарлалтыг арилгах гарын үсгээр баталгаажуулсан үйлчилгээтэй.
Классик төрөл нь шифрлэлт, токенд суурилсан хамгаалалт, цогц өмчийн менежментийн хэрэгсэл болон хамгийн сайн мэдээллийн туслалцаа үзүүлэх албад хандах нэмэлт хандалтыг дэмждэг.

 

 

ШИЙДЛИЙН БАГЦ


Классик төрөл нь хэрхэн бүгдийг багтаасан шийдлийг үүсгэдэг вэ?

Шифрлэлт

Шифрлэх процесс нь тохирох кодыг хэрэглэхгүйгээр мэдээллийг ойлгох боломжгүй болгохын тулд тайлан тооцооны мэдээллийг кодлон тодорхой бус болгодог.

+

Токенд суурилсан хамгаалалт

Токенд суурилсан хамгаалалт нь токен гэгдэх тусгай ялгах тэмдэг оруулан дотоод сүлжээнээс нууцлаг мэдээллийг бүрэн арилгадаг.

+

Өмчийн менежмент

Өмчийн менежмент програм нь танд бүх төлбөрийн төхөөрөмжөө хаана байршуулснаас үл хамааран төвлөрүүлэн удирдах боломжийг олгодог.

 

 

 

2019 © ММ Системс ХХК. All rights reserved.