Аж ахуйн нэгж

ТАНЫ БИЗНЕСИЙН ХЭРЭГЦЭЭНД ЗОРИУЛАН ХИЙГДСЭН

Дээд зэргийн нууцлал

Бүрэн төгс мэдээллийн нууцлалын шийдэл.

PCI-тай нийцтэй

Бүхэлдээ PCI-тай нийцдэг гэдэг нь та хамгаалалтад байна гэсэн үг юм.

Өр төлбөрийн өөрчлөлт 

Таны ПОС-оос нууцлаг мэдээг бүрэн арилгана.

 

ТОЙМ

Өр төлбөрийн бүрэн хамгаалалттай, шууд хэрэглэхэд хялбар байдал


Терминалаас процессор луу гэсэн шийдэл нь төлбөр төлөлтийг хялбар болгодог бөгөөд энэ нь та ажлаа илүү хурдан гүйцэтгэнэ гэсэн үг юм. Аж ахуйн нэгж төрлөөр таны төлбөрийн төхөөрөмж шууд Chase, First Data, Elavon, Vantiv зэрэг худалдаа эрхлэгчдэд зориулсан үйлчилгээнд холбогдон, бүрэн өр төлбөрийн хамгаалалтад орж цаашлаад төлбөрийн процессыг илүү хялбар оновчтой болгоно.

 

Энгийн дизайн. Бүрэн төгс хамгаалалт

Бүх Верифоний шийдэлтэй адил Аж Ахуйн Нэгж төрөл нь EMV стандартаар албан ёсоор батлагдсан бөгөөд PCI – д нийцтэй, ПОС-оос гарах төлбөрийн логик асуудал, PCI болон PA-DSS стандартын хязгаарлалтыг арилгах гарын үсгээр баталгаажуулсан үйлчилгээтэй.
Аж Ахуйн Нэгж төрлийн найдвартай боловсруулах бүтцэд шифрлэлт, токенд суурилсан хамгаалалтаас гадна, цогц өмчийн менежментийн хэрэгсэл болон хамгийн сайн мэдээллийн туслалцаа  багтаадаг.

 

 

ШИЙДЛИЙН БАГЦ

Аж Ахуйн Нэгж төрөл нь хэрхэн бүгдийг багтаасан шийдлийг үүсгэдэг вэ?

Шифрлэлт

Шифрлэх процесс нь тохирох кодыг хэрэглэхгүйгээр мэдээллийг ойлгох боломжгүй болгохын тулд тайлан тооцооны мэдээллийг кодлон тодорхой бус болгодог.

+

Токенд суурилсан хамгаалалт

Токенд суурилсан хамгаалалт нь токен гэгдэх тусгай ялгах тэмдэг оруулан дотоод сүлжээнээс нууцлаг мэдээллийг бүрэн арилгадаг.

+

Өмчийн менежмент

Өмчийн менежмент програм нь танд бүх төлбөрийн төхөөрөмжөө хаана байршуулснаас үл хамааран төвлөрүүлэн удирдах боломжийг олгодог.

 

2019 © ММ Системс ХХК. All rights reserved.