Верифоны хамгийн оновчтой төлбөр боловсруулах бүтэц
Верифоне - Жижиглэн Худалдааны Гүйлгээ Шилжүүлэг (ЖХГШ)

ТАНЫ БИЗНЕСИЙН ХЭРЭГЦЭЭНД ЗОРИУЛАН ХИЙГДСЭН

Дээд зэргийн нууцлал

Бүрэн төгс мэдээллийн нууцлалын шийдэл.

Бүх төрлийн систем болон програмын хооронд мэдээлэл солилцох боломжтой онцгой терминал

Верифоний болон Верифоний бус төлбөрийн терминалын аль алиныг дэмждэг.

Уян хатан чанар

Таны төлбөрийн хамгийн төвөгтэй шаардлагыг хангах болно.

 

ТОЙМ

Хамгийн төвөгтэй бөгөөд түгээмэл бус төлбөрийн шаардлагыг тань хялбар болгоно.

Верифоне -  Жижиглэн Худалдааны Гүйлгээ Шилжүүлэг нь олон борлуулалтын суваг болоод олон хэлбэрийн төлбөр хүлээн авалтыг дэмжих ганц төлбөр боловсруулалтын механизмыг санал болгодог.  Дебит,  кредит, төлбөрийн баримт, хязгаарлагдмал болон өргөн хүрээнд хэрэглэгддэг бэлгийн карт, хувийн хаягаар эсвэл каталог, дуудлагын төвөөр дамжуулан дэлгүүрт болон онлайнд төлбөр хүлээн авч байна уу үгүй юу гэдгээс үл хамааран, жижиглэн худалдааны гүйлгээ шилжүүлэг нь хамгийн төвөгтэй төлбөрийн шаардлагыг хангахад тань тусалж чадна.

 

Цогц төлбөрийн хэрэгцээ нь хэрэглэгчдэд зориулан тохируулж болох уян хатан шийдлийг шаарддаг.

Хэрэглэгчийн хийсэн тохиргоо болон Верифоний тохиргоо аль аль нь боломжтой -  Жижиглэн Худалдааны Гүйлгээ Шилжүүлэг нь дээд зэргийн уян хатан чанар болон хяналтыг олгодог. Хэрвээ та тухайн орчиндоо шийдэл гаргах сонголтыг сонговол, та өөрийн орчиндоо өгөгдлийн бүх командыг хадгалж үлдэн, PCI-д нийцэх болон нууцлалын асуудлыг хариуцах болно.
Верифоноос гаргасан сонголтын хувьд Верифоне нь таны орчноос жижиглэн худалдааны гүйлгээ шилжүүлэг шийдлийг устган, нууцлал болон PCI стандартын баталгааг хариуцах болно. Сонголт бол таных юм.

 

ШИЙДЛИЙН БАГЦ

Верифоне -  Жижиглэн Худалдааны Гүйлгээ Шилжүүлэг төрөл нь хэрхэн бүгдийг багтаасан шийдлийг үүсгэдэг вэ?

Шифрлэлт

Шифрлэх процесс нь тохирох кодыг хэрэглэхгүйгээр мэдээллийг ойлгох боломжгүй болгохын тулд тайлан тооцооны мэдээллийг кодлон тодорхой бус болгодог.

+

Токенд суурилсан хамгаалалт

Токенд суурилсан хамгаалалт нь токен гэгдэх тусгай ялгах тэмдэг оруулан дотоод сүлжээнээс нууцлаг мэдээллийг бүрэн арилгадаг.

+

 

Өмчийн менежмент

Өмчийн менежмент програм нь танд бүх төлбөрийн төхөөрөмжөө хаана байршуулснаас үл хамааран төвлөрүүлэн удирдах боломжийг олгодог.

 

 

 

2019 © ММ Системс ХХК. All rights reserved.