Бизнесийн шийдэл
Бизнесээ илүү үр дүнтэй эрхэлж, Верифоны зах зээлд гарах боломжтой ПОС болон худалдаа эрхлэгч, хэрэглэгчдэд зориулсан програмаар хэрэглэгчдийг улам гүнзгий татаарай.

ВЕРИФОНЕ БИЗНЕС ШИЙДЛИЙГ ХОЛБОЖ ӨГДӨГ.

Бизнесээ Оновчтой болгон Хэрэглэгчийн Сэтгэгдлийг Нэмэгдүүлээрэй

Верифоний бизнесийг холбох шийдэл нь хамгийн сайн ПОС төхөөрөмж, худалдаачид  болон хэрэглэгчдэд зориулсан аппликейшны улам өргөжиж буй цуглуулгын санг ашиглах боломжийг худалдаа эрхлэгч, худалдан авагчдад олгодог юм. Эдгээр аппликейшнүүд нь худалдаа эрхлэгчдэд, шинэ орлогын эх үүсвэрийг үүсгэх, бизнесийн үр ашгийг нэмэгдүүлэн, худалдаа эрхлэгч, хэрэглэгчдийн хооронд баялаг сонирхол татам мэдээлэл солилцоогоор хангадаг. 

 

Итгэл MM v1.5 Softpay

ПОС төхөөрөмжид картаар гүйлгээ хийх програм хангамж болох “Итгэл MM v1.5 Softpay”.

 

 

 

 

 

Билл программ

БИЛЛ Програм нь орон сууцны төлбөр төлөхөд хэрэглэгдэнэ.

Бэлэглэлийн картын гүйлгээ нэмэх

Тухайн байгууллагын зөвхөн нэг ПОС машин дээр бэлэглэлийн картаар дараах үйлдлүүдийг хийх цэстэй.

 

Хялбар бүртгэл

 

Лоялти программ ​

Худалдан авалтын үнийн дүнгээс урамшуулал тооцоолох

 

2019 © ММ Системс ХХК. All rights reserved.