Төхөөрөмж
Мобайл төхөөрөмж

ТОЙМ

Таны хэрэгцээнд тохирох уян хатан мобайл төлбөрийн төхөөрөмж

ТАНЫ БИЗНЕСИЙН ХЭРЭГЦЭЭНД ЗОРИУЛАВ.

Дээд зэргийн нууцлал

Бүрэн шифрлэсэн карт уншигч нь кредит картын дугаарыг ухаалаг төхөөрөмжөөр хэзээ ч дамжуулахгүй.

Ашигтай

Гараар бүртгэл хийснээс үүссэн алдааг арилгаж, бидний терминал порталаар дамжуулан их хэмжээний гүйлгээний дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй бодит хугацааны тайланд хандан цаг хугацаа, мөнгөө хэмнээрэй.

Хөрөнгө оруулалтын хамгаалалт

Манай мобайл төхөөрөмжүүд нь төхөөрөмжийн нөөц өөрчлөгдөхөд өөр шийдэлд мөнгө зарахаас сэргийлэн одоогийн болон дараагийн үеийн ухаалаг төхөөрөмжтэй хосолж ажилладаг.

 

Верифоний мобайл ПОС-ын багц шийдэл нь худалдаа эрхлэгчдэд үйлчлүүлэгчдээ төлбөр төлөхөд илүү хурдан, тав тухтай байдлыг мэдрүүлэх боломжийг олгодог. Хамгийн сүүлийн үеийн ухаалаг төхөөрөмж болон үйлдлийн системтэй тохирдог, өргөн хүрээний шийдэл нь худалдаа эрхлэгчдийн өсөн нэмэгдэн өөрчлөгдөж буй хэрэгцээ шаардлагад нийцэх болно. Түүнчлэн хамгийн сайн төлбөрийн болон нууцлалын технологиор хангасан учир худалдаа эрхлэгчид маань тэднийг сэтгэл хангалуун болгох уян хатан байдлыг олж авна.

 

2019 © ММ Системс ХХК. All rights reserved.