ИТГЭЛ ММ СОФТПЭЙ ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН НЭМЭЛТ ХӨГЖҮҮЛЭЛТ БОЛОХ
Билл программ

ИТГЭЛ ММ СОФТПЭЙ ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН НЭМЭЛТ ХӨГЖҮҮЛЭЛТ БОЛОХ БИЛЛ ПРОГРАМ

БИЛЛ Програм нь орон сууцны төлбөр төлөхөд хэрэглэгдэнэ. Тухайн байгууллагын зөвхөн нэг ПОС машин дээр БИЛЛ цэсээр дараах үйлдлүүдийг хийх цэстэй.

ПОС төхөөрөмж дээр цэс дараах байдлаар харагдана

1. Дэлгэц дээр дараах мэдээлэл гарч ирнэ.

 • Өмнөх
 • Дараах
 • Сонгох
 • Гарах гэсэн сонголтоос сонгоно.

2. Дараах гэсэн сонголтыг дарахад тухайн төлөх төлбөрийн төрлүүд гарч ирнэ. Үүнд:

 • Контор
 • Цахилгаан
 • СӨХ
 • Интернэт
 • Бусад

3. Контор гэсэн сонголтыг сонгоход дараах харилцах цонх гарч ирэх ба “Тийм”, “Үгүй” гэсэн цонхны Тийм гэсэн сонголтыг дарна.

4. Дараах цонх гарч ирэх ба картаа уншуулж ПИН кодоо оруулснаар төлбөр амжилттай хийгдэнэ.

5. Баримт төхөөрөмжөөс автоматаар хэвлэгдэнэ.

 

Хайлт хийх цэс

1.Тухайн холбогдох ХАЙЛТ ХИЙХ гэсэн цэсийг сонгоно.

Дэлгэц дээр дараах мэдээлэл гарч ирнэ.

 • Өмнөх
 • Дараах
 • Сонгох
 • Гарах гэсэн 4 сонголтоос сонгоно.

2.Дараах гэсэн сонголтыг дарахад тухайн хэрэглэгчийн мэдээлэл гарч ирнэ. Үүнд:

Дүүрэг:

 • ХУД
 • Багануур
 • БЗД
 • Налайх
 • БГД
 • СБД
 • ЧД
 • Багахангай
 • СХД

3.Дүүрэг гэсэн сонголтоос аль нэг дүүргийг сонгоход дараах сонголтууд гарч ирнэ.Үүнд:

 • Хороо
 • Байр
 • Хаалга гэсэн хэсгүүдэд тухайн дугааруудаа оруулна.

4. Бүх сонголтуудыг хийж дууссаны дараа хэрэглэгчийн мэдээллийг сонгоно.

5. Дараа нь баримт төхөөрөмжөөс автоматаар хэвлэгдэнэ.

БИЛЛ цэсийг хэрэглэж төлбөр төлсөн гүйлгээний амжилттай  хийгдсэн баримт

2019 © ММ Системс ХХК. All rights reserved.