ИТГЭЛ ММ СОФТПЭЙ ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН НЭМЭЛТ ХӨГЖҮҮЛЭЛТ БОЛОХ
Бэлэглэлийн картын гүйлгээ нэмэх

ИТГЭЛ ММ СОФТПЭЙ ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН НЭМЭЛТ ХӨГЖҮҮЛЭЛТ БОЛОХ БЭЛЭГЛЭЛИЙН КАРТЫН ГҮЙЛГЭЭ НЭМЭХ

Тухайн байгууллагын зөвхөн нэг ПОС машин дээр бэлэглэлийн картаар дараах үйлдлүүдийг хийх цэстэй.
Бэлэглэлийн карт цэнэглэх / Deposit
 50,000; 100,000; 200,000; 300,000 гэсэн мөнгөн дүнгээс сонгоно
Цэнэглэхдээ байгууллагын өглөгийн данснаас бэлэглэлийн картын нэрийн дансанд гүйлгээг хийнэ.
Картад тухайн дүнгээр лимит тавина.
ПИН солих /PIN change
ПИН –тэй карт эсэхээс үл хамаарч сольж оруулсан ПИН-г картын ПИН- гээр тохируулна.
Бэлэглэлийн картын үлдэгдэл буюу лимит шалгах /Balance inquiry
Сүүлийн 5 гүйлгээний хуулгыг авах /Mini statement
Бэлэглэлийн картын дүнг гараас оруулж цэнэглэх / Custom deposit
Гүйлгээ хийх / Purchase payment
Гүйлгээг заавал ПИН кодтой хийнэ
ПИН кодыг тодорхой тоогоор буруу оруулсан тохиолдолд блоклоно. (бусад карттай адил)
Гүйлгээ нь заавал худалдан авалтын гүйлгээ байна.
Карт лимитээс хэтэрвэл гүйлгээ хийгдэх боломжгүй, харин лимит дотроо хэдэн ч удаа гүйлгээ хийгдэх боломжтой.
Өдрийн лимиттэй. (бусад энгийн карттай адил)
Бэлэглэлийн картын үлдэгдэл буюу лимит шалгах /Balance inquiry

 

2019 © ММ Системс ХХК. All rights reserved.