Хялбар бүртгэл

Энэхүү системийг интергаци хийснээр кассын системээс иБаримтад бүртгэл хийхдээ давхар банкны ПОС төхөөрөмжийг ашиглан тухайн иргэний утасны дугаараар QRcode-ийг иргэний нэр дээр бүртгүүлэх боломжтой юм.

2019 © ММ Системс ХХК. All rights reserved.